Haage tootmine võtab suvepuhkuse ajavahemikus 22. juuli kuni 4. august. Sel perioodil ei toimu meie e-poest väljastusi ega tarneid. Oleme tagasi värskelt puhanuna ja valmis sinu tellimusi taas täitma alates 5. augustist. Tee oma tellimus hiljemalt 17. juuliks, et see jõuaks sinuni enne meie suvepuhkust.

„PUHASTU HAANJAGA“ KAMPAANIA LOOSIREEGLID

Kampaania (edaspidi Kampaania) on 01.07-31.08.2023 a toimuv tarbijamäng, mille korraldajaks on Haage Joogid OÜ, Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn (edaspidi Kampaania Korraldaja).

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt vastavalt käesolevatele tingimustele. Kõik Kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Tarbijamängus võivad osaledakõik Eesti elanikud vanusest sõltumata. Kampaanias ei või osaleda Haage Joogid OÜ ning AS Liviko töötajad ega nende perekonnaliikmed.

Kampaanias osalemiseks tuleb tarbijal kampaaniaperioodil (01.07-31.08.2023) osta kauplustest ükskõik milline Haage või Haanja vett ja registreerida ostutšekk Haage kodulehel https://haage.ee/. Loosimises osalevad ainult korrektselt täidetud väljadega registreerimised. NB! Hoida alles ostutšekk, mis on tõestuseks ostu sooritamise kohta.

Ühe ostu kohta saab ennast kampaanias osalejaks registreerida ainult üks kord.

Kampaaniasse registreeritava ostutšeki kellaaeg peab olema varasem kui kampaaniasse registreerimise kellaaeg. Kampaanias osalevad ostutšekid, mis on alates 01.07.2023 kuupäevaga.

Kampaania Korraldaja loosib välja Kampaaniasse registreerunute vahel:

3 x peaauhinda, mis sisaldab saunasessioon ja kümblustünni kasutamist Iglupargis 10-le, kasutusajaga kuni 4 tundi. Sauna kasutamise aeg tuleb broneerida 3 kuu jooksul.

45 x saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L

45 x saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L

Auhindade loosimine

1) 01.-07.07.2023, loosimine 10.07, võitjad avalikustatakse Haage veebilehel 10.07.2023. Loositakse välja 5 komplekti: saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L ning 5 komplekti: saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L, kokku 10 võitjat.

2) 08.-14.07.2023, loosimine 17.07, võitjad avalikustatakse Haage veebilehel 17.07.2023. Loositakse välja 5 komplekti: saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L ning 5 komplekti: saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L, kokku 10 võitjat.

3) 15.-21.07.2023, loosimine 24.07, võitjad avalikustatakse Haage veebilehel 24.07.2023. Loositakse välja 5 komplekti: saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L ning 5 komplekti: saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L, kokku 10 võitjat.

4) 22.-28.07.2023, loosimine 31.07, võitjad avalikustatakse Haage veebilehel 31.07.2023. Loositakse välja 5 komplekti: saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L ning 5 komplekti: saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L, kokku 10 võitjat.

5) 29.07.-04.08.2023, loosimine 07.08, võitjad avalikustatakse Haage veebilehel 07.08.2023. Loositakse välja 5 komplekti: saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L ning 5 komplekti: saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L, kokku 10 võitjat.

6) 05.08.-11.08.2023, loosimine 14.08 võitjad avalikustatakse Haage veebilehel 14.08.2023. Loositakse välja 5 komplekti: saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L ning 5 komplekti: saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L, kokku 10 võitjat.

7) 12.08.-18.08.2023, loosimine 21.08, võitjad avalikustatakse Haage veebilehel 21.08.2023. Loositakse välja 5 komplekti: saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L ning 5 komplekti: saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L, kokku 10 võitjat.

8) 19.08.-25.08.2023, loosimine 28.08, võitjad avalikustatakse Haage veebilehel 28.08.2023. Loositakse välja 5 komplekti: saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L ning 5 komplekti: saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L, kokku 10 võitjat.

9) 26.08.-31.08.2023, loosimine 04.09, võitjad avalikustatakse Haage veebilehel 04.09.2023. Loositakse välja 3 peaauhinda, 5 komplekti: saunakimono + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L ning 5 komplekti: saunarätik + Haanja vesi 6-pakk 1.0 L, kokku 13 võitjat.

Loosimises osalevad kõik osalejate poolt korrektselt täidetud andmetega (edaspidi: Andmed) ostutšekid, mis on registreeritud ametlikul kampaanialehel http://www.haage.ee ajavahemikus 01.07.2023 kell 00:00 kuni 31.08.2023 kell 23:59.

Auhinna lunastamiseks on vaja esitada registreeritud ostutšekk.

Võitjate nimed avaldatakse haage.ee/puhastu lehel ning peaauhinna võitja Haage Instagrami ja Facebooki lehel. Võitjatega võetakse auhinna üleandmiseks personaalselt ühendust hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast loosimist. Kampaania Korraldaja väljastab võite 1 kuu jooksul peale võidust võitjale teatamist.

Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias loosimise võitnud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Teovõimetu või piiratud teovõimega isiku poolt võidetud auhinnad antakse kätte tema seaduslikule esindajale. Võidud väljastab Liviko AS, Liviko Pood kaupluses Lastekodu 45, Tallinn E-R 10.00-18.00.

Kampaania Korraldaja tagab võitude väljastamise kuni 01.11.2023. Kui võitjaga ei ole õnnestunud selleks ajaks võitja süül kontakti saada või ei ole võitja oma korrektseid andmeid ja/või ostutšekki edastanud, siis tühistub võitjal õigus võidule.

Kampaania Korraldajal on õigus kontrollida kampaaniatoodete ostu kinnitavate ostutšekkide õigsust. Ostutšekk on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhindade võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel, selle märgistus on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel moel muudetud.

Kampaania käigus osaleja poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas. Auhindade kättesaamisega seotud transpordikulusid vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka loa andmiseks kampaania Korraldajale kasutada võitja nime Haage sotsiaalmeedias ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjate ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.

Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v. a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.

Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 01.11.2023 Kampaania Korraldajale aadressil: Haage Joogid OÜ, Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn või märksõnaga “Haage suvekampaania“. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev. Pretensioonides peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.

Kampaania Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast ning teatab oma otsusest pretensiooni esitajale kirjalikult pretensioonis märgitud aadressil.