4.-5. Oktoobril toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis IMI töögrupi kohtumine

Kas tead, kuidas info, et inimesel või ettevõtjal on õigus töötada, õppida ja tegeleda ettevõtlusega teistes EL-riikides ühest riigist teise jõuab?

Selleks on loodud siseturu infosüsteem nimega IMI, kust riigiasutused saavad elektroonilisel teel järelevalve eesmärgil omavahel infot vahetada.

4.-5. Oktoobril toimunud IMI töögrupi kohtumise näol oli tegemist jätkuga Eesti edukale EL-i eesistumisele. Samuti on piiriülesest infoliikumisest kasu just väikeriikidel nagu Eesti, kelle inimestele avab ühtne siseturg rohkemaid võimalusi enda täiendamiseks välismaal või oma toodete ja teenuste välismaale viimiseks.

Loe lisa: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_et.htm