PRIVĀTUMA POLITIKA

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Personas datus apstrādā “Haage Joogid” OÜ Reģ.Nr. 12281458; Adrese: Harjumaa, Tallina, Pärnu mnt 238, 11624; Tālr.: +37258860364; E-pasts: haage@haage.ee. “Haage Joogid” OÜ pārsūta maksājuma veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam “Maksekeskus” AS.

APSTRĀDĀJAMIE PERSONAS DATI

Vārds, uzvārds;
Tālruņa numurs;
E-pasts;
Maksa par precēm un pakalpojumiem;
Bankas konta numurs.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Personas dati tiek izmantoti pasūtījumu apstrādei un preču piegādei.
Veikto pirkumu dati (pirkuma datums, preces, daudzums, klienta informācija) tiek izmantoti pārskatam par iegādātajām precēm un izmantotajiem pakalpojumiem, kā arī klientu izvēļu analīzei.
Bankas konta numurs tiek izmantots, lai atgrieztu maksājumus klientam. Tādi personas dati kā e-pasts, tālruņa numurs un klienta vārds tiek izmantoti, lai risinātu ar pirkumiem saistītos jautājumus (klientu atbalstam). Interneta veikala lietotāja IP adrese un citi tīkla indikatori tiek izmantoti interneta veikala kā informatīvas vietnes pakalpojumu nodrošināšanai un lietotāju statistikas veidošanai.

JURIDISKAIS PAMATS

Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgtā līguma izpildei. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu juridiskas saistības (piemēram, uzskaite un patērētāju strīdu izšķiršana).

SAŅĒMĒJI, KURIEM INFORMĀCIJA TIEK NODOTA

Personas dati tiek glabāti zone.ee serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā vai valstīs, kas pievienojušās Eiropas Ekonomiskajai zonai. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošu, kā arī uz ASV uzņēmumiem, kas pievienojušies Privacy Shield datu drošības sistēmai.
Piekļuve personas datiem ir nodrošināta interneta veikala darbiniekiem, lai risinātu ar internetveikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu atbalstu klientiem.
Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas izdzēšanas, pazaudēšanas, sagrozīšanas, tiem neatļautas piekļuves vai publiskošanas.
Personas datu pārsūtīšana pilnvarotajiem interneta veikala apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējiem un datu uzglabātājiem) notiek, pamatojoties uz pilnvaroto apstrādātāju un interneta veikala noslēgtajiem līgumiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN TO LABOŠANA

Personas datiem var piekļūt un veikt labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, personas datiem var piekļūt, izmantojot klientu servisu.

PIEKRIŠANAS ATSAUKŠANA

Ja personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, paziņojot par to klientu servisam pa e-pastu.

UZGLABĀŠANA

Slēdzot interneta veikala klientu kontu, personas dati tiks dzēsti, ja vien šie dati nav jāuzglabā grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu risināšanai.
Ja pirkums interneta veikalā ir veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek saglabāta 3 gadus. Ar maksājumiem un patērētāju tiesībām saistīto strīdu gadījumos personas dati tiek glabāti līdz prasības izpildei vai noilguma termiņa beigām.

DATU DZĒŠANA

Lai izdzēstu personisko informāciju, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu.
Uz datu dzēšanas pieprasījumu atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā mēneša laikā, norādot datu dzēšanas termiņu.

DATU PĀRSŪTĪŠANA

Uz e-pastu nosūtītu lūgumu pārsūtīt personas datus tiks atbildēts vēlākais mēneša laikā. Klientu serviss seko pārsūtāmajiem personas datiem un informē jūs par tiem.

TIEŠĀ MĀRKETINGA ZIŅOJUMI

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu nosūtīšanai, ja klients ir devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, lūdzu, dodieties uz atbilstošo saiti e-pasta apakšdaļā vai sazinieties ar klientu servisu.
Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkā, klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu sākotnējo un turpmāko apstrādi, ieskaitot profilēšanu, kas saistīta ar tiešo mārketingu, paziņojot klientu servisam pa e-pastu (haage@haage.ee).

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Ar personas datu apstrādi saistītos strīdus risina, izmantojot klientu servisu (“Haage Joogid” OÜ, Reģ. Nr. 12281458; Adrese: Harjumaa, Tallina, Pärnu mnt 238, 11624; Tālr.: +37258860364; E-pasts: haage@haage.ee). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).