PRIVATUMO POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmens duomenų valdytojas yra „Haage Joogid OÜ“, reg. Nr. 12281458, adresas: Pärnu mnt 238, Talino miestas, Harju apskritis, 11624, Estija. Telefonas: +37258860364; el.paštas: haage@haage.ee. Bendrovė „Haage Joogid OÜ“ gali perduoti asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, įgaliotam duomenų tvarkytojui „Maksekeskus AS“.

TVARKOMI ŠIE ASMENS DUOMENYS

Vardas ir pavardė;
Telefono numeris;
El. paštas;
Prekių ir paslaugų įkainiai bei suma;
Banko sąskaitos numeris.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Asmens duomenys naudojami klientų užsakymams vykdyti ir prekėms pristatyti.
Istoriniai pirkimo duomenys (pirkimo data, prekės, jų kiekis, duomenys apie klientą) naudojami atlikti įsigytų prekių ir paslaugų analizę bei vartotojo pasirinkimus.
Banko sąskaitos numeris gali būti naudojamas grąžinti pirkimo mokėjimus. Asmens duomenys, tokie kaip el. paštas, telefono numeris, kliento vardas, yra naudojami siekiant išspręsti klausimus, susijusius su prekių ir paslaugų teikimu (klientų aptarnavimui). Elektroninės parduotuvės vartotojo IP adresas arba kiti tinklo identifikatoriai yra apdorojami, kad elektroninės parduotuvės valdytojas galėtų kaupti elektroninės parduotuvės statistinius duomenis.

TEISINIS PAGRINDAS

Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti su klientu sudarytą sutartį. Asmens duomenų tvarkymas atliekamas siekiant įvykdyti teisinę privalomą atsakomybę (pvz., vesti buhalterinę apskaitą, vykdyti vartotojų ginčų sprendimą).

GAVĖJAI, KURIEMS GALI BŪTI PERDUODAMA INFORMACIJA

Asmens duomenys yra saugomi zone.ee serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybės narės ar į Europos ekonominę erdvę įstojusių šalių teritorijoje. Duomenys gali būti perduodami šalims, kurių duomenų apsaugos lygį Europos Komisija įvertino kaip tinkamą, taip pat JAV įmonėms, kurios yra susijusios su „Privacy Shield“ sistema.
Elektroninės parduotuvės darbuotojai gali prieiti prie asmens duomenų, kad išspręstų techninius su elektroninės parduotuvės naudojimu susijusius klausimus ir tinkamai aptarnautų klientus.
Elektroninės parduotuvės valdytojas imasi reikiamų fizinių, organizacinių ir IT saugumo priemonių, kad apsaugotų pirkėjų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ir jų atskleidimo.
Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems elektroninės parduotuvės tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų tiekėjui ar duomenų talpinimas) vyksta remiantis sutartimis, sudarytomis su elektronine parduotuve ir įgaliotais tvarkytojais. Įgalioti duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones.

ASMENS DUOMENŲ PERŽIŪRA IR JŲ TVARKYMAS

Su asmens duomenimis galima susipažinti ir juos tvarkyti elektroninės parduotuvės vartotojo paskyroje. Jei pirkimas buvo atliktas neturint vartotojo paskyros, su asmens duomenis galima susipažinti susisiekus su klientų aptarnavimo skyriumi.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUTIKIMO ATŠAUKIMAS

Jei asmens duomenų tvarkymas vyksta remiantis kliento sutikimu, klientas turi teisę atsiimti sutikimą, pranešdamas apie tai klientų aptarnavimo skyriui el. paštu.

SAUGOJIMAS

Ištrynus elektroninės parduotuvės vartotojo paskyrą asmens duomenys bus ištrinti, nebent tam tikrus duomenis reikia saugoti buhalterinės apskaitos tikslais ar sprendžiant vartotojų ginčus.
Jei elektroninėje parduotuvėje pirkimas buvo atliktas neturint vartotojo paskyros, pirkimo istorija ir duomenys yra saugomi trejus metus. Ginčų, susijusių su mokėjimais ir vartotojų teisėmis, atvejais asmens duomenys bus saugomi tol kol ginčas bus išspręstas arba pasibaigs senaties terminas.

IŠTRYNIMAS

Norėdami pašalinti asmeninę informaciją, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu.
Į prašymą pašalinti asmens duomenis atsakoma ne vėliau kaip per vieną mėnesį ir nurodomas duomenų ištrynimo laikotarpis.

PERDAVIMAS

Į prašymą perduoti asmens duomenis pateiktą elektroniniu paštu bus atsakyta ne vėliau nei per mėnesį. Klientų aptarnavimo skyrius nustato asmens tapatybę ir praneša klientui apie perduodamus asmens duomenis.

TIESIOGINIAI RINKODAROS PRANEŠIMAI

El. pašto adresas ir telefono numeris gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti, jei klientas davė tam sutikimą. Jei klientas nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, prašome pasirinkti atitinkamą nuorodą el. laiško poraštėje arba susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.
Jei asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslais, klientas turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti pradiniam ir tolesniam savo asmens duomenų tvarkymui įskaitant profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara, pranešdamas apie tai klientų aptarnavimo skyriui el. paštu (haage@haage.ee).

GINČŲ SPRENDIMAS

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra sprendžiami per klientų aptarnavimo skyrių („Haage Joogid OÜ“ Reg. Nr. 12281458, adresas: Pärnu mnt 238, Talino miestas, Harju apskritis, 11624, Estija. Telefonas: +37258860364; el.paštas: haage@haage.ee). Prižiūrinti institucija yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija (info@aki.ee).